O firmieUsіugiKontakt

Zakres Naszych Usług

Usługi finansowo - księgowe
 • darmowe konsultacje w zakresie księgowo - podatkowym w każdy poniedziałek
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg
 • konsultacje w zakresie rachunkowości w świetle przepisów podatkowych
Usługi kadrowo-płacowe
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczeń z ZUS
 • doradztwo w zakresie z ZUS
Reprezentacja przed Urzędami i Sądami Administracyjnymi
 • występowanie w sporach podatnika miedzy Urzędem Skarbowym,
  Izbą Skarbową, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i ZUS poprzez :
 • pisanie wniosków skarg i zażaleń oraz reprezentowanie
 • składanie odwołań od prawomocnych decyzji
 • składanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • składanie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego
Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Zakładanie stron www
 • Instalacja programów komputerowych