O firmieUsіugiKontakt

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Informacje ogólne o firmie


Kancelaria została założona 1995r. na podstawie wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 20729/1995. Właściciel firmy Barbara Chytroś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,oraz studiów podyplomowych kierunek Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uprawnienie do wykonywania zawodu wynika z wpisu na listę doradców podatkowych o numerze 07836. W trosce o jakość świadczonych usług kancelaria współpracuje z Kancelariami Radców Prawnych i Biegłych Rewidentów.


Zakres świadczonych usług:

  • Usługi finansowo - księgowe
  • Usługi kadrowo-płacowe
  • Reprezentacja przed Urzędami i Sądami Administracyjnymi

  • Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zakresu świadczonych usług i form kontaktu z Kancelarią.


    biuropodatkowedelta@interia.pl